Inschrijfformulier

Klik op de bovenstaande knop. Vul het formulier in, vervolgens de pdf opslaan en mailen naar:

peterpostma@outlook.com

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk vanaf 1 mei 2019 door inzending van het deelnameformulier en betaling van het inschrijfgeld (250 euro per persoon) op bankrekening NL37 ABNA 0495 4229 32, ten name van Stichting Amazon Adventures. Graag vermelden: inschrijfgeld NCC 2020.

Gezien de te verwachten grote belangstelling voor deelname aan de Noordkaap Jubileumreis adviseren we u om zo spoedig mogelijk in te schrijven.

Inzending deelnameformulier

Organisatieteam North Cape Challenge 2020: peterpostma@outlook.com

Nader informatie over de reis kan verkregen worden bij de beide reisbegeleidsters en Amazon Adventures:

Zweden route: martine.heijmen@gmail.com

Ruslandroute: nataliya@grooscom.com

Amazon Adventures: info@amazonadventures.nl